در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 90964

ریحانه صباحی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

یکشنبه ها از ساعت 9 الی 13


بیمارستان ها :حضرت زهرای مرضیه (س)، میلاد، آیت الله صدوقی