در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 90964

ریحانه صباحی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 8:30 الی 12:30


بیمارستان ها :حضرت زهرای مرضیه (س)، میلاد