در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 6745

فرناز جوکار

کارشناس ارشد فیزیوتراپی،متخصص فیزیوتراپی اختلالات کف لگن و ارتوپدی

یکشنبه ها، سه شنبه هاو پنج شنبه ها 12:30-9:30


کلینیک گلشید
شماره های تماس: 4-03135548183
بیمه های طرف قرارداد: آزاد